Nieuw Weerdinge
Vallaat
Hijken
Previous slide
Next slide

Privacyverklaring

Mijn Aankoopmakelaar – Jan Nieuwenweg, gevestigd aan Hogeweg 6, 9913 PE Eenum, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
https://mijnaankoopmakelaar.nl
Hogeweg 6

9913 PE Eenum
06 – 10 92 51 26
Dhr. Nieuwenweg is de Functionaris Gegevensbescherming van Mijn Aankoopmakelaar – Jan Nieuwenweg. Hij is te bereiken via jan@mijnaankoopmakelaar.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Mijn Aankoopmakelaar – Jan Nieuwenweg verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

 

Wij verwerken de volgende persoonsgegevens:

 •  Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt in correspondentie en elektronisch (per telefoon, e-mail, WhatsApp)
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Internetbrowser en apparaat type

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Mijn Aankoopmakelaar – Jan Nieuwenweg verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 

 • Het afhandelen van uw betaling
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren
 • Eventueel verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • Mijn Aankoopmakelaar – Jan Nieuwenweg analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
 • Mijn Aankoopmakelaar – Jan Nieuwenweg verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en dienst en hebben niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via jan@mijnaankoopmakelaar.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Mijn Aankoopmakelaar – Jan Nieuwenweg bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

Mijn Aankoopmakelaar – Jan Nieuwenweg verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Mijn Aankoopmakelaar – Jan Nieuwenweg blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Mijn Aankoopmakelaar – Jan Nieuwenweg gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Google Analytics
Mijn Aankoopmakelaar – Jan Nieuwenweg maakt gebruikt van Google Analytics om bezoekersgegevens bij te houden. Hiervoor is een bewerkersovereenkomst gesloten met Google waarbij Google alleen als bewerker optreedt bij de verwerking van persoonsgegevens. De gegevens worden anoniem verwerkt en zijn dus niet terug te leiden naar u als individu. Er wordt geen gebruik gemaakt van andere Google diensten in combinatie met Google Analytics cookies.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Mijn Aankoopmakelaar – Jan Nieuwenweg neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Mijn Aankoopmakelaar – Jan Nieuwenweg) tussen zit.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Mijn Aankoopmakelaar – Jan Nieuwenweg en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

 

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar jan@mijnaankoopmakelaar.nl.

 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

 

Mijn Aankoopmakelaar – Jan Nieuwenweg wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via deze link.

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Mijn Aankoopmakelaar – Jan Nieuwenweg neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via jan@mijnaankoopmakelaar.nl